Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kyrkan

Vi tror att Gud tar sin boning bland oss

Jesus lämnade sina lärjungar med ett storslaget uppdrag: att berätta för världen om hans kärlek och hans löfte att komma tillbaka. De skulle också älska människor på samma sätt som han hade älskat dem. Att lämna över ansvaret för hans budskap till människor var ett djärvt och riskabelt drag. Men trots att Gud vet att människor kommer att svika honom och även förvränga hans sanning, vill han samarbeta med oss.

Dela

Vi är en kropp

Jesus lämnade sina lärjungar med ett storslaget uppdrag: att berätta för världen om hans kärlek och hans löfte att komma tillbaka. De skulle också älska människor på samma sätt som han hade älskat dem. Att lämna över ansvaret för hans budskap till människor var ett djärvt och riskabelt drag. Men trots att Gud vet att människor kommer att svika honom och även förvränga hans sanning, vill han samarbeta med oss.

Den möjliga belöningen överväger risken. Som Jesus efterföljare har kyrkan kallats och inspirerats att agera i hans ställe: osjälviskt tjäna andra, förlita sig på Gud för kraft och styrka, införliva Guds ord i sitt liv och berätta för världen om Guds kärlek. Män och kvinnor, rika och fattiga, människor från alla bakgrunder och etniciteter är alla lika i Jesus.

I kyrkan stöder och uppmuntrar man varandra genom att be och studera Bibeln tillsammans. Kristna firar förbundet med Jesus vid Herrens måltid (nattvarden) som påminner om Jesus som förebild för tjänande och osjälviskhet. När en människa kommer till tro och blir räddad firar kyrkan detta genom dopet, där det gamla livet sänks i dopets vatten och uppstår till ett nytt. Kyrkan är händer och fötter på "Kristus kropp".

Jesus lovade att allt han hade uträttat på jorden också skulle uträttas genom hans kyrka. Vi är visserligen en blek återspegling av vår Frälsares fullkomlighet, men Jesus är fortfarande huvudet för kyrkan. Trots våra brister kan vi genom hans nåd och kraften i hans försonande offerbli en bländande ny skapelse.

I världens sista dagar, när mycket av Guds budskap glömts bort eller förvrängts, kallar Gud oss ​​att komma ihåg hans sannings kännetecken. Uppenbarelseboken berättar om tre änglar som skickas till jorden med ett sista budskap av hopp och varning. Deras berättelse symboliserar uppdraget som Guds folk får i den sista tiden.

Den heliga Anden ger var och en av oss andliga gåvor och förmågor så att vi kan dela med oss av Guds kärlek och uppmuntra andra. Alltifrån förmågan att undervisa och predika till att uppmuntra och profetera, alla gåvor ger Anden till kyrkan så att den kan utföra sitt uppdrag.