Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Människans natur

Människans natur

En gång formad till Guds avbild är människan nu nedbruten av synden, i behov av en fullkomlig Frälsare som kan försona oss med Gud. Anden återupprättar Guds återspegling inom oss så att Gud kan verka genom oss.

Dela

 

En gång formad till Guds avbild är människan nu nedbruten av synden, i behov av en fullkomlig Frälsare som kan försona oss med Gud. Anden återupprättar Guds återspegling inom oss så att Gud kan verka genom oss.

Man och kvinna skapades till Guds avbild som individer med förmåga och frihet att tänka och agera. Även om människan skapades som en självständig och odelbar enhet av kropp, sinne och ande, är hon ändå helt beroende av Gud för sin existens. När de första människorna var olydiga mot Gud förnekade de sitt beroende av honom och förlorade sin höga ställning. Guds avbild i dem skadades och döden fick makt över dem. Deras ättlingar delar denna fallna natur och dess konsekvenser. Vi föds med svagheter och en dragning till det som är ont. Men genom Kristus har Gud försonat världen med sig själv och genom sin Ande återskapar han sin avbild i ångerfulla människor. Skapade till att ära Gud är de kallade att älska honom och varandra och att ta hand om sin omvärld.

Källa: 1 Mos. 1:26–28; 2:7, 15; 3; Ps. 8:5–9; 51:7, 12; 58:4; Jer. 17:9; Apg. 17:24–28; Rom. 5:12–17; 2 Kor. 5:19, 20; Ef. 2:3; 1 Thess. 5:23; 1 Joh. 3:4; 4:7, 8, 11, 20.