Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Livet

Vi tror att Gud förvandlar

Guds lag i de Tio budorden visar oss hur vi ska leva och uppenbarar också vårt behov av Jesus. Även om lagen visar oss vägen vi ska följa och övertygar oss om synd, så handlar det inte om att lyda order.

Dela

 

Skapade för ett helt liv

Guds lag i de Tio budorden visar oss hur vi ska leva och uppenbarar också vårt behov av Jesus. Även om lagen visar oss vägen vi ska följa och övertygar oss om synd, så handlar det inte om att lyda order. Budordens principer visar på en helhetsrelation med Gud, mig själv och andra.

Eftersom Gud hellre visar än befaller hur vi ska leva, kom Jesus som ett exempel på hur Guds lag blir levande. I motsats till sabbatsfirandet på hans tid, pekade Jesus på hur sabbatsdagen, den sjunde dagen i skapelseveckan, både är en vilodag och en dag för återupprättelse. Vi firar sabbaten varje vecka genom att sätta våra själviska strävanden och dagliga göromål på paus, för att tjäna, vara till välsignelse för andra och göra gott. Sabbaten är Guds gåva av frihet till oss. Den ger oss tid att återhämta oss, våra familjer och vår relation med Gud.

Gud kallar oss att vara hans förvaltare, anförtrodda med ansvar. Gud gav oss jorden, dess resurser och barnen att ta hand om. En dag, snart, kommer han tillbaka. Vi måste vara goda förvaltare av vår tid, våra förmågor och kroppar, miljön, materiella resurser  och varandra. Som kristna ser vi inte bara till våra egna intressen utan till den stora bilden, överväger våra handlingar i ljuset av Guds planer, i vetskap om att Gud välsignar.

Gud önskar att vi lever hälsosamt och med balans, tar hand om våra kroppar, utvecklar våra sinnen och underhåller våra förmågor. Eftersom Jesus betalat ett så högt pris för att rädda oss vill vi på alla sätt ära Gud genom vårt liv. Eftersom Guds Ande bor i oss vill vi lyfta upp andra och förkroppsliga Guds nåd i våra handlingar och samspel med andra. Som Guds vittnen främjar vi hans prioriteringar i hur vi använder vår tid och konsumerar enadst sådant som kan ge näring åt våra sinnen och kroppar och är medvetna om det inflytande vi har på oss själva, andra och samhället.

Gud skapade oss till sin avbild, som man och kvinna. Det livslånga åtagandet i äktenskapet är Guds plan där hans folk kan njuta av gemenskap och kamratskap, stödja och lyfta varandra. Guds avsikt för barnen var att de skulle få växa upp i en miljö präglad av kärlek och ordning. Även om familjer söndras, kan alla vara en del i Guds familj.