Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Hälsa

Hälsa

Adventistsamfundet värdesätter varje människas självbestämmande och hennes förmåga att välja som hon fått av Gud. Istället för att kräva vissa beteenden, uppmuntrar adventister varandra att leva som positiva exempel på Guds kärlek och omsorg.

Dela

Att leva ett hälsosamt liv

Adventistsamfundet värdesätter varje människas självbestämmande och hennes förmåga att välja som hon fått av Gud. Istället för att kräva vissa beteenden, uppmuntrar adventister varandra att leva som positiva exempel på Guds kärlek och omsorg.

Som en del av detta exempel ingår att ta hand om sin hälsa – vi tror att Gud vill att vi tar hand om vår kropp, behandlar den med sådan respekt som en Guds skapelse förtjänar. Frosseri och överdrifter, även av sådant som är gott, kan vara förödande för vår hälsa.

Adventister menar att nyckeln till välmående ligger i ett balanserat och nyktert liv. I skapelsen finns ett överflöd av goda ting som leder till livgivande hälsa. Rent vatten, frisk luft och solljus – i lämpliga mängder – ger rena och hälsosamma liv.

Motion och frånvaro av skadliga ämnen som tobak, alkohol och psykoaktiva ämnen leder till klara sinnen och kloka beslut. En välbalanserad vegetabilisk kost som undviker köttkonsumtion och uppmuntrar till intag av baljväxter, fullkornsprodukter, nötter, frukt och grönsaker, tillsammans med någon B12-källa, främjar en livskraftig hälsa.

En sådan hälsa är en gåva från Gud som vill att vi lever ett liv som flödar över. När vi tar vara på en sådan kärlek, känner vi tacksamhet och uppskattning för vår skapare.

På grund av detta väljer adventister att prisa Gud genom att leva livet med glädje.