Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Gud

Vi tror att Gud älskar

Gud är kärlek, kraft och härlighet – och Gud är gåtfull. Hans vägar övergår vårt förstånd, samtidigt sträcker han ut en hand av kött och blod till oss. Gud är oändlig, ändå nära, tre och samtidigt en, och fastän han vet allt, förlåter han allt. I en hel evighet kommer vi att få bygga en allt djupare relation med Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden.

Dela

Vem är Gud?

Gud är kärlek, kraft och härlighet – och Gud är gåtfull. Hans vägar övergår vårt förstånd, samtidigt sträcker han ut en hand av kött och blod till oss. Gud är oändlig, ändå nära, tre och samtidigt en, och fastän han vet allt, förlåter han allt. I en hel evighet kommer vi att få bygga en allt djupare relation med Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden.

Trots avståndet som synden fört med sig, har Gud uppenbarat sig på många olika sätt. Bibeln är berättelsen om Guds försök att återförenas med människorna. Berättelsen är också Guds sätt att nå oss. Bibeln innehåller en mosaik av författare, stilar och perspektiv. Den uppenbarar en Gud som är ständigt skapande, tålmodig och alltid ute efter att återupprätta vår relation med honom. Även om Bibeln är skriven av vanliga människor, så är den Guds ord som genom Anden talas till våra hjärtan, öppnar våra ögon och övertygar oss att leva för honom.

Gud Fadern har genom sin son Jesus på ett dramatiskt sätt sträckt ut sin hand till oss. Jesus valde inte bara att göra ett besök här på jorden, han valde att bli en av oss. Född människa så att vi kan födas i Anden, visade Jesus oss Guds kärlek och karaktär och hur långt Gud är villig att gå för att rädda oss från att gå under. Vad vi inte kunde göra för oss själva, det gjorde han för oss. Han har betalat priset för våra synder genom att dö i vårt ställe så att vi kan leva för evigt. Genom uppståndelsen från de döda besegrade han döden. Han har lovat att komma tillbaka för att hämta oss till sig.

Medan vi väntar har Gud inte lämnat oss ensamma. Den heliga Anden är här för att trösta, vägleda och förvandla oss så att vi kan leva som vittnen för Guds kärlek. Samma Ande som inspirerade profeter och gav Jesus kraft, som bevarade Bibelns ord genom tusentals år och skapade världen, ger också oss kraft och möjligheter. Anden gör "Kristus kropp" – kyrkan – levande genom andliga gåvor som används i ödmjuk tjänst och medkänsla.