Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Barn & ungdom

Barn & ungdom

Vi säger ofta att barnen är framtiden – trots att de finns här och nu! I Bibeln är barnen viktiga, både i Gamla och Nya testamentet är barnens undervisning och välsignelse avgörande, som bärare av kunskapen om Gud in i framtiden.

Dela

Att bygga ett helt liv från början

Jesus gjorde ett uppseendeväckande uttalande om barnen när han sa till sina läjrungar: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de" (Luk. 18:16). Lärjungarna var rädda att barnen skulle störa Jesus, men världens Räddare tog dem i sin famn och bekräftade deras oerhörda värde.

Den vise kung Salomo sa: "Barn är en gåva från Herren" (Ps. 127:3). Adventister kan inte annat än hålla med. Därför vill vi skapa en kultur som uppmuntrar barnen att utvecklas. Det gör vi genom att driva barnverksamheter i våra kyrkor, scoutverksamhet, sommarläger, tonårsträffar, missionsresor och temahelger för olika åldrar, utomhus och inomhus. Adventistsamfundet driver också Ekebyholmsskolan, en friskola på kristen grund från förskoleklass till eftergymnasial bibelskola. I adventistvärlden driver samfundet också universitet och högskolor.

Kung Salomo gav också detta råd till föräldrar: "Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal" (Ords. 22:6). Församlingarna är också ett stödnätverk för föräldrar och familjer. Samfundets barn- och ungdomsverksamhet riktar sig till hela familjen med kurser och träffar för alla åldrar. Adventisternas syn på barnuppfostran fokuserar på andlig tillväxt, hälsosamma livsstilsval och intellektuellt lärande som leder till osjälvisk tjänst i samhället och världen.

Barnen är en gåva som ska lämnas tillbaka till Gud. De är en bro in i framtiden. Ellen White, en av Adventistsamfundets grundare, skrev mycket om barnuppfostran och familjen: "Föräldrarna bör i sina barn se yngre medlemmar av Guds familj, som de fått sig anförtrodda att fostra för himmelen" (Vändpunkten, s. 512).