Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tro

Tro

För adventister är Bibeln den enda källan för tro och lära. Adventister menar att deras rörelse är ett resultat av den protestantiska övertygelsen om sola scriptura – att endast Bibeln är norm för en kristen tro och livsstil.

Dela

För adventister är Bibeln den enda källan för tro och lära. Adventister menar att deras rörelse är ett resultat av den protestantiska övertygelsen om sola scriptura – att endast Bibeln är norm för en kristen tro och livsstil.

För närvarande sammanfattar adventister sin förståelse av Bibelns undervisning i 28 grundläggande punkter. Dessa kan organiseras i sex kategorier: läran om 1) Gud, 2) människan, 3) räddningen, 4) församlingen, 5) det kristna livet och 6) den yttersta tiden. Upphovet till varje lära är Gud, som i vishet, nåd och oändlig kärlek försöker återställa relationen med mänskligheten. En relation tänkt att hålla för evigt.

Förklaringarna av läran som presenteras här kan förnyas när samfundets generalförsamling möts och leds av den heliga Anden till större förståelse för Bibelns sanning eller finner bättre sätt att uttrycka undervisningen i Guds ord.