Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kristen livsstil

Kristen livsstil

Gud kallar oss att leva i hans nåds ljus, eftersom han har betalt ett så oändligt högt pris för att rädda oss. Med hjälp av den heliga Anden vill vi ära Gud med våra sinnen, förmågor och vår kropp.

Dela

 

Gud kallar oss att leva i hans nåds ljus, eftersom han har betalt ett så oändligt högt pris för att rädda oss. Med hjälp av den heliga Anden vill vi ära Gud med våra sinnen, förmågor och vår kropp.

Vi är kallade att vara gudshängivna människor som tänker, känner och handlar i harmoni med bibliska principer i livets alla personliga och sociala områden. För att Anden ska kunna omskapa oss så att vi blir lika Jesus bör vi endast ägna oss åt sådant som tar fram Jesus renhet i oss och ger hälsa och glädje i våra liv. Detta betyder att vår avkoppling och våra nöjen bör ha högsta möjliga kristna standard. Även om det finns kulturella skillnader bör våra kläder vara enkla, anständiga och smakfulla, för vår prydnad ska inte vara något utvärtes utan en inre prydnad som består av ett milt och stilla sinnelag. Det betyder också att vi på ett förståndigt sätt tar hand om oss själva, eftersom våra kroppar är den heliga Andens tempel. Förutom lämplig motion och vila bör vi äta det som är hälsosamt och avstå från den orena föda som Bibeln undervisar om. Eftersom alkoholhaltiga drycker, tobak och missbruk av läkemedel och narkotika skadar våra kroppar ska vi också avstå från sådant. Istället ska vi ägna oss åt allt det som hjälper oss att följa Kristus som önskar oss helhet, glädje och allt gott.

Källa: 1 Mos. 7:2; 2 Mos. 20:15; 3 Mos. 11:1–47; Ps. 106:3; Rom. 12:1, 2; 1 Kor. 6:19, 20; 10:31; 2 Kor. 6:14–7:1; 10:5; Ef. 5:1–21; Fil. 2:4; 4:8; 1 Tim. 2:9, 10; Tit. 2:11, 12; 1 Pet. 3:14; 1 Joh. 2:6; 3 Joh. 2.