Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibelstudium

Bibelstudium

Bibeln är ingen vanlig bok... Som världens mest sålda bok är den samtidigt kanske den minst lästa i de flesta hem. Eftersom den är skriven för flera tusen år sedan kan den ju uppfattas som en ganska irrelevant bok till att börja med. Den kräver också en del tid för att bli förstådd och uppskattad.

Dela

Bibeln är ingen vanlig bok...

Som världens mest sålda bok är den samtidigt kanske den minst lästa i de flesta hem. Eftersom den är skriven för flera tusen år sedan kan den ju uppfattas som en ganska irrelevant bok till att börja med. Den kräver också en del tid för att bli förstådd och uppskattad.

Men som sagt, Bibeln är ingen vanlig bok. Den är ett kärleksbrev, en berättelse, ett historiskt dokument, självhjälpsguide och en samling inspirerade ordspråk. Allt i ett.

Forskning som gjorts vid Baylor University fann att kristna som faktiskt läser Bibeln är mer benägna att aktivt verka för social och ekonomisk rättvisa, tror att det är viktigt att konsumera färre saker och är mindre benägna att se religion och vetenskap som oförenliga, bland många andra moraliska och politiska frågor. [1]

En annan forskningsrapport  visar att "Bibelläsning gör en liten men dock avgörande insats för att ge [13-15-åringar] en känsla av mening i livet." [2]

Men det är ändå inte de främsta orsakerna till varför adventister studerar Bibeln. Vi läser Bibeln för att lära känna den Gud som älskar oss, vi vill lära oss av andras berättelser och erfarenheter, upptäcka historien bakom vårt ursprung, häpnas av profetiorna, vinna insikt i hur vi kan leva våra liv och läsa alla Guds löften som ger hopp, frid och förtröstan.

Så, kort och gott, adventister studerar Bibeln därför att vi är förälskade i Ordet: "och Ordet var Gud" (Joh. 1:1).

Bibelstudium för sabbatsskolan

Sedan slutet av 1800-talet ger Adventistsamfundet över hela världen ut en gemensam studiehandledning som i Sverige heter Bibelstudium för sabbatsskolan. Studiehandledningen går på olika sätt igenom Bibelns böcker och teman kvartalsvis. Materialet används på olika sätt, alltifrån som dagligt och personligt andaktsmaterial till utgångspunkt i bibelsamtal i kyrkan varje sabbat.

Här finner du Bibelstudium från tidgare år.

Här kan du läsa mer om Bibelstudium på engelska och även komma i kontakt med studiet på andra språk.

Bibelsamtal

Ett komplement till Bibelstudium ovan har tagits fram av Adventistsamfundet i de skandinaviska länderna för att underlägga och stötta bibelstudiegrupper med öppna frågor till Bibeltexten som ska leda till tro och efterföljelse.

Bibelläsningsplan

Adventistsamfundet har sedan 2018 tagit fram en bibelläsningsplan som hjälper läsaren antingen genom hela Bibeln eller delar av Bibeln under ett år. Ibland följs ett tema, ibland en kronologisk ordning. Under några år har det även gjorts dagliga bibelpoddar kring bibelläsningen.

Här följer några exempel på bibelläsningsplaner som du kan ha glädje av:

 

Källhänvisningar:

  1. Aaron Franzen: Reading the American Bible : its role in liberal morality, criminal justice attitudes, and attitudes about religion and science, avhandling vid Baylor University, 2011.
  2. Leslie J. Francis: "The relationship between bible reading and purpose in life among 13–15-year-olds", Mental Health, Religion & Culture, vol. 3, 2000, s. 27-36).
 


Några av bibelbrevkurserna från Hoppets Röst: