Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Med Jesus i församlingen (2019)

Med Jesus i församlingen (2019)

"Med Jesus i församlingen" är Adventistsamfundets tema under 2019. Här finns material och tjänster till hjälp att levandegöra temat i det dagliga livet och i gudstjänst.

Dela

"Med Jesus i församlingen" är Adventistsamfundets tema under 2019. Här finns material och tjänster till hjälp att levandegöra temat i det dagliga livet och i gudstjänst.

Bibelläsningsplan

Under 2019 fortsätter vi läsa i Nya testamentet och tar vid där evangelierna slutar! Med temat Med Jesus i församlingen så är den naturliga fortsättningen Apostlagärningarna och de pastorala breven till församlingarna. Så vi får följa den första kristna församlingens kamp och glädje i att levandegöra Kristus för världen.

Även i år finns bibelläsningsplanen i tryckt format som skickas ut i form av en samfundskalender med Missionären i januari. Extra exemplar kommer att finnas i församlingarna eller att beställa. Sista veckan under 2018 och första veckan 2019 kommer tyvärr att innehålla en del upprepningar av samma texter. Vi beklagar detta.

Samfundskalender 2019 med bibelläsningsplan (se pdf "Kalender 2019 WEBB" nedan).

Bibelläsningsplanen kan man också prenumerera på via SMS! SMS:a Spara Förnamn Efternamn Bibeltext till 0769 44 77 48.

Förbönskedja

Bönen är en viktig del av ett liv med Jesus i församlingen. Tillsammans kan vi be för varandra. För att underlätta detta fortsätter vi med den uppskattade SMS-bönekedjan under 2019. Med ett SMS varje dag blir du påmind om ett böneämne att be för under dagen. Har du ett viktigt böneämne kan du även skicka in det.

För att gå med i förbönskedjan SMS:a Spara Förnamn Efternamn Förbön till 0769 44 77 48.

Poddar

I anslutning till bibelläsningsplanen har vi tagit fram tre olika poddar (korta webbradioprogram) som du kan följa varje dag, med personliga reflektioner och utmaningar kring det vi läser om i bibelläsningsplanen – "Dagens BIBELpodd". Till skillnad från förra året kommer barnens och tonåringarnas/ungdomarnas poddar att komma ut en gång i veckan – "BIBELtankar för barn" respektive "GUD mitt i veckan".

En påminnelse om podden (med länk) skickas också ut med SMS om du prenumerarar på "Bibeltext" ovan.

Temasabbater

Under 2019 uppmuntrar vi församlingarna att själva peka ut en temasabbat varje månad, när det passar bäst i församlingens planering. Temat följer ett material som hjälper församlingen att fundera kring hur församlingen kan utvecklas och bli en välkomnande famn för alla. Tio olika värderingar studeras och kan också fungera som utgångspunkter för temasabbater.

Följande teman finns förberedda (se pdf-fil nedan med innehållet i studiehäftet som också kommer att skickas ut tryckt till församlingarna i slutet av januari):

  • Februari Förena | Apg 2:42–47
  • Mars Omsorg | Apg 9:34–43
  • April Delaktighet | 1 Kor 12:12–31
  • Maj Tillbe | Upp 14:6–7
  • Juni Undervisa | Apg 13:14–43, Apg 18:24–28
  • Augusti Tjäna | Joh 13:1–17
  • September Försona | 1 Mos 45:3–5
  • Oktober Handleda | Apg 16:1–5
  • November Träna | Matt 28:18–20; Ords 22:6
  • December Leda | Apg 6:1–7