Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatets verksamhet fungerar lite som benstommen i samfundskroppen. Här samlas och formuleras de dokument och protokoll som ser till att organisationen har stadga.

Dela

Sekretariatets verksamhet fungerar lite som benstommen i samfundskroppen. Här samlas och formuleras de dokument och protokoll som ser till att organisationen har stadga och rörelseförmåga. Här hanteras personalfrågor, protokoll från styrelser och råd, juridiska frågor, statistik och medlemsregister.

Protokoll

Samfundsstyrelsens protokoll ges ut till medlemmarna i en upplaga som inte innehåller känslig sekretessbelagd information (vissa personal- och personärenden, ärenden från dotterbolag och underliggande råd, ekonomiska rapporter, o.s.v.). Du hittar dessa protkoll på medlemssidorna (kräver inloggning):

Samfundsstyrelsens och arbetsutskottets protkoll

 

Medlemsregister

Adventistsamfundet har ett centralt medlemsregister som församlingarnas matrikelsekreterare uppdaterar. Den nya dataskyddslagen ställer krav på ordning och reda i registret och hanteringen av personuppgifter. Hur samfundet hanterar medlemmarnas, kontakters, hyresgästers och andras personuppgifter hittar du mer information om i vår integritetspolicy.

Adventistsamfundets medlemmar ska i första hand vända sig till sin församlings matrikelsekreterare för att ändra eventuella uppgifter eller övriga frågor om medlemsskapet. För frågor rörande rättigheterna i relation till personuppgiftslagen (GDPR) ska man skriftligen vända sig till personregister@adventist.se.

Medlemskap

Ansökan om medlemskap görs i närmaste adventistförsamling och ska ske skriftligt på blanketten som finns här, eller finns tryckt i församlingen.

 

Gällande stadgar

Nedan finner du de stadgar som gäller i Adventistsamfundets verksamhet.