Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Formulär & blanketter

Dela

Ansökan om medlemskap

I och med nya regler för behandling av personuppgifter (GDPR) så ska man fylla i och skriva under en medlemsansökan som uppfyller de krav som finns för att samfundet/församlingen ska kunna behandla medlemmars personuppgifter. Även samtycke behöver ges för att församlingen/samfundet ska kunna publicera vissa personuppgifter i t.ex. kontaktlistor eller gemensam adressbok för församlingarnas funktionärer.

Nedanstående pdf-filer är lämplig för utskrift, men blanketten kan också beställas tryckt från skandinaviskanbokforlaget.se (gratis, endast porto betalas). Skrivs ut på liggande A4 (de två första sidorna, fram och baksida). Den sökande ska fylla i blankettdelen och behålla övrig information.