Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Upprättelsen

Vi tror att Gud segrar

Från paradiset i Edens trädgård till Babels torn, från förstörelsen av Sodom till uttåget ur Egypten, har Gud alltid gjort en noggrann utredning innan han gått till handling.

Dela

Kärleken återupprättad

Från paradiset i Edens trädgård till Babels torn, från förstörelsen av Sodom till uttåget ur Egypten, har Gud alltid gjort en noggrann utredning innan han gått till handling. I vår tid, i väntan på Jesus återkomst, går Gud igenom varje liv som någonsin levts och visar de val som ledde till räddning eller undergång. Gud är angelägen om att göra det klart och tydligt med universum som åskådare att ingen möter ett öde som den själv inte har valt.

Det forntida hebreiska templets gudstjänstritualer var bara en spegelbild av Jesus verksamhet i himlen. Varje djuroffer förebådade Jesus slutgiltiga offer. Idag är Jesus vår sanna överstepräst som erbjuder sitt offers förtjänster till alla som tar emot hans nåd. Eftersom han höll ut i varje prövning han mötte, kan vi lita på att Jesus förstår vår kamp och ger oss styrka när vi behöver hjälp. Jesus för vår talan, förlåter oss våra synder och återupprättar vår relation med Gud som skadats av synden. Det första förbundet med Gud dömde oss till döden, men Jesus är medlare för ett nytt förbund där hans offer frikänner oss.

Dödens omedvetna intighet skiljer oss från Gud och våra kära som vi förlorat. Endast Gud är i sig själv odödlig, men räddningens gåva är evigt liv och den får vi gratis. Vi ser med förväntan fram mot Jesus andra ankomst, då Jesus kommer att väcka upp dem som tillhör honom från döden så att de får leva för evigt.

De första tusen åren efter Jesus återkomst blir en tid av försoning och förnyelse i himlen. Där får vi möjlighet att ta reda på vad som hände med dem som gått förlorade, undersöka hur deras val ledde till räddning eller undergång. Jorden kommer att ligga öde, tom på människor. Endast Satan och hans änglar finns där, förvisade så att de inte kan förleda eller förgöra någon.

Efter de tusen åren återvänder Gud och de räddade från himlen till jorden i den himmelska staden, det Nya Jerusalem. Gud kommer att väcka de orättfärdiga döda så att de kan bevittna den avslutande fasen i Guds rättegång. Varje person kommer att få en redogörelse för sina liv och förstå sanningen i Guds rättvisa och dom. Därefter kommer Gud att utplåna synden och syndare för evigt.

När Gud återskapar jorden kommer kärlek, glädje och harmoni till slut att bli återupprättade i universum. Rädsla, lidande och död blir ett minne blott. Vi kommer att känna Gud ansikte mot ansikte, fria att skapa och utforska utan slut.