Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Guds lag

Guds lag

De tio budorden uppenbarar Guds vilja och kärlek till oss. Dess riktlinjer hjälper oss att relatera till Gud och andra. Jesus levde efter lagen både som vår förebild och som vår fullkomliga ställföreträdare.

Dela

 

De tio budorden uppenbarar Guds vilja och kärlek till oss. Dess riktlinjer hjälper oss att relatera till Gud och andra. Jesus levde efter lagen både som vår förebild och som vår fullkomliga ställföreträdare.

De viktiga principerna i Guds lag sammanfattas i de tio buden och visades i Kristus liv. De uttrycker Guds kärlek, vilja och syfte med människors liv och relationer och de gäller för alla människor i alla tider. Dessa rättesnören är grunden till Guds förbund med sitt folk och måttstocken när Gud dömer människan. Genom den heliga Andens ledning visar de vad synd är och får oss att känna behov av en räddare. Det är endast nåd och inte något vi gör som räddar oss, men vi följer buden som ett resultat av att vi blivit räddade. När vi lever i lydnad växer en kristen karaktär fram och gör att vi mår bra. Det visar att vi älskar Gud och bryr oss om våra medmänniskor. Trons lydnad visar att Kristus har kraft att förändra liv, vilket bekräftar det kristna budskapet.

Källa: 2 Mos 20:1–17; 5 Mos. 28:1–14; Ps. 19:7–14; 40:8, 9; Matt. 5:17–20; 22:36–40; Joh. 14:15; 15:7–10; Rom. 8:3, 4; Ef. 2:8–10; Heb. 8:8–10; 1 Joh. 2:3; 5:3; Upp. 12:17; 14:12.