Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utbildning

Utbildning

Den grekiska filosofen Aristoteles sa en gång: "Att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är ingen utbildning alls." För adventister sträcker sig målet med utbildning längre - utbildning handlar om hela människan.

Dela

Utbildning för ett helt liv för hela livet

Den grekiska filosofen Aristoteles sa en gång: "Att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är ingen utbildning alls." För adventister sträcker sig målet med utbildning längre - utbildning handlar om hela människan.

När det kommer till inlärning kräver vårt mångfaseterade liv mångfaseterade metoder. Adventistsamfundet har sedan mitten av 1800-talet drivit utbildningsfrågor och institutioner över hela världen. Och målet för adventistutbildning har varit att utbilda hela människan. Utbildning handlar inte bara om intellektet. När utbildning är som bäst förändrar och bildar den varje aspekt av livet och för oss närmare den avsikt som Gud hade från början för hur och vad vi skulle bli.

1895 startade den första adventistskolan i Sverige, en liten församlingsskola i byn Ovanmyra i Dalarna. Ytterligare församlingsskolor drevs vid sekelskiftet i Stockholm och Vaggeryd. 1898 slog Nyhyttans praktiska skola upp sina portar. Skolan kom så småningom att heta Nyhyttans Missionsskola. 1932 flyttade Missionsskolan till Ekebyholms gods, Norrtälje kommun, där Ekebyholmsskolan ännu idag drivs av Adventistsamfundet som friskola på kristen grund.

Nyhyttans Missionsskola
Dokumentär om Nyhyttans Missionsskola