Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibellinjen

Bibellinjen

Bibellinjen är en termins folkhögskoleutbildning i grunderna för den kristna tron och adventistidentitet.

Dela

Bibellinjen hjälper dig bygga en biblisk grund för din tro och ger dig vägledning i hur du når människor för Jesus. Du får möjligheten att...

  • Utveckla ditt andliga liv och din dagliga relation till Gud
  • Upptäcka din identitet som adventistkristen
  • Uppleva kristen gemenskap
  • Utforska möjligheterna i vittnande och evangelisation

Bibellinjen drivs av Adventistsamfundet på Ekebyholmsskolans campus i samarbete med Hellidens folkhögskola. Utbildningen sker vanligtvis under höstterminen.