Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Om oss ...

Om oss adventister

Här kan du hitta faktauppgifter om Adventistsamfundet och adventister, om vår historia, organisation och annat som kan vara av intresse för dig som studerar religion eller kristendom skolan, rapporterar i media eller bara är allmänt intresserad.

Dela

Här kan du hitta faktauppgifter om Adventistsamfundet och adventister, om vår historia, organisation och annat som kan vara av intresse för dig som studerar om oss i skolan, rapporterar om oss i media eller bara är nyfiken.

Sjundedagsadventister är bibeltroende kristna som bygger sitt hopp och sin tro och framtid på Jesus Kristus. Vi strävar efter att utveckla en närmare gemenskap med Jesus Kristus, att bli mer lika honom och att tjäna andra som han gjorde. Vårt viktigaste uppdrag är att hjälpa människor att upptäcka det hopp som finns i en personlig relation med en levande Gud och en kärleksfull Frälsare och att uppmuntra dem i förberedelserna inför hans snara återkomst.

Adventisterna organiserades som ett trossamfund i Sverige år 1880 då den första församlingen grundades i Grythyttan. Läs mer om adventisternas historia i världen och Sverige nedan.