Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Prenumeration

Prenumeration

Nya priser och villkor gäller från juni 2024 och redovisas nedan.

Dela

Adventistsamfundet erbjuder två tidskrifter som alla är välkomna att prenumerera på: Bibelstudium för sabbatsskolan och medlemstidningen AdventLiv. De går också att läsa och ladda ner digitalt. Nya priser och villkor nedan gäller från juni 2024. Prishöjningen beror på ökade tryckkostnader och portokostnader.

Bibelstudium

Helårsprenumeration: 390 kr (inrikes, se utrikes nedan)

Två ringbundna häften skickas ut varje år, kvartal 1 plus 2 samt kvartal 3 plus 4.

Faktura skickas ut den 1 september och betalas senast 30 september. För att påbörja en helårsprenumeration (det kommande året) behöver du meddela detta senat 15 oktober, annars hänvisar vi till att beställa lösnummer här.

Om du önskar börja din prenumeration i mitten av året betalar du 195 kr för häftet för kvartal 3 och 4. Prenumerationen fortsätter sedan som helårsprenumeration som faktureras i september året innan. För att påbörja prenumeration från halvåret behöver du meddela detta senast 15 april, annars hänvisar vi till att beställa lösnummer för andra halvåret här.

Skälet till att prenumerationer för det kommande halvåret inte kan erbjudas efter 15 april respektive 15 oktober, är att kostnaden för portot är betydligt högre när häftet måste skickas som brev från vårt lager och inte som posttidning direkt från tryckeriet.

Prenumeration till utlandet

Utlandsprenumeration helår: 520 kr (för priset i €, se aktuell kurs här). 260 kr för kvartal 3 och 4 om du startar din prenumeration i mitten av perioden. Prenumerationen fortsätter sedan som helårsprenumeration med fakturering i september året innan. Ovanstående villkor kring tidsgränser för när meddelande ska ges om att påbörja prenumeration gäller även för utlandsprenumerationer.

Avsluta prenumeration

Du måste själv meddela oss om du önskar avsluta din prenumeration. Detta ska göras senast den 15 oktober inför kommande år. Skicka då ett e-postmeddelande till prenumeration@adventist.se. Hit anmäler du även adressändring.

AdventLiv

Alla hushåll i Sverige där det finns en medlem i Adventistsamfundet får medlemstidningen AdventLiv utan kostnad. Den som inte är medlem är välkommen att prenumerera på AdventLiv. Helår 350 kr (inrikes), 600 SEK (utrikes, för priset i €, se aktuell kurs här).

 

Följande behöver åtgärdas:
Bibelstudium
AdventLiv