Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Fakta & statistik

Fakta & statistik

Adventistsamfundet är ett av världens snabbast växande kristna trossamfund. Adventistsamfundet driver ett omfattande utbildningsväsende och sjuk- och hälsovårdsnätverk i världen, liksom bistånds- och utvecklingsarbete.

Dela

Adventistsamfundet är ett av världens snabbast växande kristna trossamfund. Adventistsamfundet driver ett omfattande utbildningsväsende och sjuk- och hälsovårdsnätverk i världen, liksom bistånds- och utvecklingsarbete.

Här presenterar vi en sammanfattning av statistik som bygger på uppgifter som var aktuella 31 december 2018.

 

Församlingar och medlemsskap

  • Kyrkor/församlingar i världen: 88 718
  • Grupper/husförsamlingar: 72 843

I Sverige: 33 församlingar och 4 husförsamlingar/församlingsplanteringar.

  • Medlemmar i världen 21 414 779, varav 1 383 427 nya medlemmar under 2018. Det innebär att drygt 3 790 personer varje dag ansluter sig till Adventistsamfundets församlingar i världen, antingen genom dop eller bekännelse. Räknar man bort medlemmar som t.ex. dött eller begärt sitt utträde ur församlingen så har tillväxttakten varit 2,7 procent under de senaste sex åren.

I Sverige: 2 919 medlemmar, varav 58 upptogs som nya medlemmar genom dop eller bekännelse av tro under 2019. En sammanlagd minskning med 9 medlemmar sedan året innan. De senaste fem åren har medlemsantalet stigit med drygt 100 personer.

  • Anställda i aktiv tjänst i världen: 321 410, varav 20 434 (ordinerade) i pastorala tjänster.

I Sverige finns sammanlagt 77 personer anställda  i samfundets alla verksamheter, varav 22 i aktiv pastoral tjänst.

  • Länder där Adventistsamfundet har etablerad verksamhet: 213 av FN:s 235 erkända stater.
  • Språk som Adventistsamfundet använder i sina publikationer och verksamhet: 557

Samfundets organisation och verksamhet är uppdelad i 13 regioner (divisions), 60 unioner, 58 unionsmissioner, 10 församlingsunioner (varav Sverige är en). Unionerna (förutom församlingsunionerna) är indelade i distrikt (362) eller distriktsmissioner (270). Unionsmissioner och distriktsmissioner är inte ekonomiskt eller organisatoriskt självständiga.

 

Utbildning

Totalt antal utbildningsinstitutioner: 8 807

Högskolor: 118
Yrkesskolor: 34
Högstadier och gymnasieskolor:
2 549
Grundskolor: 6 106

Totalt antal elever/studenter: 1 881 571

Studentantal högskolor: 167 739
Elevantal yrkesprogram: 7 350
Elevantal högstadium/gymnasium: 576 456
Elevantal grundskolor: 1 130 026

I Sverige drivs den kristna friskolan Ekebyholmsskolan, Norrtälje kommun, i Adventistsamfundets regi sedan 1932.

 

Hälsa och sjukvård

Sjukhus och sjukhem: 211
Vårdhem och äldreboenden: 140
Läkarmottagningar och vårdcentraler: 385
Barnhem: 29
Flyg- och båtburna kliniker: 7
Antal besök i öppenvård: 18 540 278

Hälsokostindustrier: 22

I Sverige drev Adventistsamfundet under större delen av 1900-talet Nyhyttans hälso- och rehabcenter (1905-1997) och Hultafors Hälsocenter (1938-2006). Eftersom adventister förespråkar en vegetarisk kosthållning, har samfundet också drivit hälsokostindustrier i Sverige sedan 1920-talet, fram till dess Hälsans Kök och AB Svenska Nutana såldes 2006.

 

Medie- och förlagsverksamhet

Mediecenter (övergripande produktion av tv, radio): 15
Förlag: 62

Antal språk som används i tryckta publikationer: ca 379

 

Bistånd och utveckling

ADRA International är ett näverk av ADRA-kontor i ca 130 länder.

Totalt finansierar ADRA 7 733 projekt som på olika sätt berör 14 787 780 i fattiga och katastrofdrabbade länder.

Omsättning i projektstöd: drygt 180 000 000 US$