Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tjänst

Tjänst

Dela

Min värld är en plats där människor finner hopp

När Bibeln förklarar ett avgörande ögonblick i Jesus liv tillsammans med lärjungarna, står det: ”han älskade dem intill slutet” (Joh. 13:1).

Hur visade Jesus sina efterföljare hur långt hans kärlek kunde gå? Jo, genom att ta av sig manteln, knyta en handduk kring livet och gå från lärjunge till lärjunge och tvätta deras fötter.

Det yttersta beviset på kärlek är att tjäna.

Att lägga vår egen dagordning åt sidan och leva för att tjäna andra för deras välbefinnande, även när det är till besvär för oss själva – det är kärlek i handling.

Livet här i världen drabbar ofta medmänniskor med smärtsamma slag. Hela samhällen kan lämnas utan rent vatten. Barn får inte tillgång till utbildning. En ensam mamma som kämpar för att försörja sina barn ser inga tecken på någon väg ut ur situationen.

Varje dag övertygar Guds Ande människor till osjälviska gärningar och självuppoffringar för att förändra världen, från en hopplös plats till en där det finns hopp.

Adventister tror att uppmaningen att älska Gud av hela förståndet, hjärtat och kraften helt naturligt leder till en kärlek som är engagerad i medmänniskan genom kärleksfulla gärningar och osjälvisk tjänst.

Du är välkommen att upptäcka några av de sätt på vilka vi försöker förändra världen. Mer än så, du är välkommen att kavla upp ärmarna och själv upptäcka hur Gud vill förändra världen genom dig!