Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Reformationen 500 år

Reformationen 500 år

Är du intresserad av vilken relation Adventistsamfundet har till reformationen? I vår ekumeniska och sekulariserade tid – när kristna från olika traditioner kan mötas utan att det blir krig – vad betyder reformationen då? Är den över?

Dela

Är du intresserad av vilken relation Adventistsamfundet har till reformationen? I vår ekumeniska och sekulariserade tid – när kristna från olika traditioner kan mötas utan att det blir krig – vad betyder reformationen då? Är den över?

Adventister ser sig som medarvingar till den protestantiska reformationen som startade i och med att Martin Luther spikade sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, 31 oktober 1517. Vi vill i likhet med många andra väckelserörelser i reformationens spår fortsätta lyfta fram Bibelns budskap så att det lyser upp tidens mörker och förändrar världen.

Här finns material som utforskar adventismens relation till reformationen och dess värderingar.