Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Frälsningen

Vi tror att Gud räddar

Kärlek. Harmoni. Fullkomlighet. En gång sjöng hela skapelsen samma härliga lovsång.

Dela

Söndrad harmoni

Kärlek. Harmoni. Fullkomlighet. En gång sjöng hela skapelsen samma härliga lovsång.

Men oenighet utbröt när en himmelsk varelse som skapats fullkomlig, började missbruka sin gudagivna frihet. Denna varelse kom att kallas Satan, "anklagaren", när han valde självupptagenhet och förtal över sanning och kärlek. Satan hävdar att Gud inte är rättvist, att han är hård och kontrollerande och tar ifrån oss det vi förtjänar.

Satans bedrägeri övertygade en tredjedel av himlens änglar som Gud blev tvungen att utvisa från himlen. Satan hävdade att han hade rätt till vår planet eftersom han lyckats få de första människorna, Adam och Eva, på sin sida. De tvivlade nu på Guds trofasthet och kärlek. Detta svek förvrängde Guds avbild i oss människor, gjorde världen förvriden och hotar att till slut förgöra den. Universum väntar på att få se Guds svar på Satans anklagelser.

Den "stora striden" som allt sedan dess rasar mellan gott och ont, handlar om vem Gud är. Jesus, Guds egen son, gav svar på den avgörande frågan för två tusen år sedan när han dog för mänskligheten.

Hur stark är Guds kärlek? Jesus självuppoffrande död visar att Gud är villig att betala den oändliga kostnaden för våra synd. Hans offer avslöjade syndens sanna ohygglighet och gjorde klart att Gud är att lita på. Hur kunde Jesus död göra en sådan skillnad? Jesus levde det fullkomliga livet som vi alla misslyckats med och han dog den död som vi förtjänar. Det är skillnaden.

Resultatet: Vi kan leva för honom, nu och för evigt. Jesus offer återställer den fullkomliga gemenskapen med Gud, samtidigt som våra hjärtan förvandlas. Den heliga Anden visar oss vårt behov av Gud och försäkrar oss om att vi är räddade och förlåtna. Anden skriver ett nytt manus för våra hjärtan, ge oss ny förmåga att leva i frihet, tjänst och glädje. Gud behandlar oss som om vi aldrig hade syndat, aldrig tvivlat, aldrig gått vår egen väg.

Samma Jesus som under sitt liv på jorden drev bort demoner förklarade seger över alla onda makter när han dog. Jesus uppståndelse garanterar att döden själv kommer att dö. Vårt nya liv i Jesus befriar oss från rädsla för döden och skammen från vårt förflutna.

När vi närmar oss Jesus, ger den heliga Anden frid i våra hjärtan och förvandlar vår syn på livet. Vi växer andligt när vi samtalar med Gud, tänker på hans ord, delar vår tro och tillber honom genom våra förmågor och i gemenskap.