Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Den stora striden

Den stora striden

Satan anklagar Gud för att vara opålitlig och orättvis. Gud gav oss frihet att välja. Människans historia visar vad resultatet blir av att välja uppror – och på Guds kärleks oerhörda förmåga att rädda oss.

Dela

 

Satan anklagar Gud för att vara opålitlig och orättvis. Gud gav oss frihet att välja. Människans historia visar vad resultatet blir av att välja uppror – och på Guds kärleks oerhörda förmåga att rädda oss.

Hela mänskligheten är indragen i en stor strid mellan Kristus och Satan om Guds karaktär, hans lag och hans makt över universum. Striden uppstod i himlen när en av de varelser som skapats med fri vilja i sitt högmod blev Guds fiende, Satan, och förledde en del av änglarna till att göra uppror. Han lockade världen till uppror när han förledde Adam och Eva till att bryta relationen med Gud. Deras synd skadade Guds avbild i mänskligheten, ledde till oordning i skapelsen och dess slutliga ödeläggelse i den globala syndafloden, vilket återges i den historiska beskrivningen i 1 Mos. 1–11. Inför hela skapelsen blev vår värld ett slagfält för den universella strid som till slut ska visa att kärlekens Gud är rättfärdig. För att bistå sitt folk i denna strid sänder Kristus den heliga Anden och sina lojala änglar för att leda, skydda och bevara dem på räddningens väg.

Källa: 1 Mos. 3; 6–8; Job 1:6–12; Jes. 14:12–14; Hes. 28:12–18; Rom. 1:19–32; 3:4; 5:12–21; 8:19–22; 1 Kor. 4:9; Heb. 1:14; 1 Pet. 5:8; 2 Pet. 3:6; Upp. 12:4-9.