Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bistånd & utveckling

Bistånd & utveckling

Adventistsamfundet bedriver ett omfattande bistånds- och utvecklingsarbete i världen genom organisationen ADRA (Adventist Development and Relief Agency). ADRA Sverige samlar in medel och finansierar projekt i samarbete med ADRA-organ i Afrika, Mellanöstern och Asien.

Dela

ADRA Sverige

ADRA Sverige är organiserat som ideell förening sedan 2022 där Adventistsamfundet och flera av dess församlingar är huvudmän. ADRA Sverige är också en del av det internationella ADRA-nätverket med organisationer i mer än 130 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ca 35 miljoner människor att få ett bättre liv.

Adventist Development and Relief Agency (ADRA) är en opolitisk biståndsorganisation som hjälper människor i världens fattiga länder utan hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, religion eller politisk uppfattning.

Utveckling

ADRA Sverige arbetar i enlighet med FN:s Globala mål för hållbar utveckling och har primärt fyra fokusområden som vi arbetar inom för att uppnå målet för vårt utvecklingsarbete:

  1. Ingen fattigdom
  2. Ingen hunger
  3. God hälsa och välbefinnande
  4. God utbildning för alla
  5. Jämställdhet
  6. Rent vatten och sanitet för alla
  7. Minskad ojämlikhet

Katastrof

När en katastrof inträffar finns ADRA ofta redan på plats i de drabbade länderna och kan ge snabb hjälp. Man delar ut mat, ger människor kläder, förser dem med rent vatten och ser till att de har det mest nödvändiga för att klara vardagen. Många gånger samarbetar ADRA-kontoren i flera olika länder för att hjälpinsatserna ska nå så många som möjligt.

Stöd ADRA Sverige!

Du kan stödja ADRA Sveriges arbete genom att skänka pengar till ADRA Sveriges 90-konto. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll så att du kan lita på att dina gåvor hanteras rätt och kommer dit de ska! Du kan skänka på olika sätt genom att besöka ADRA Sveriges hemsida.

Swish: 900 7212 | Pg: 90 07 21-2 | BG 900 - 72 12

Gå till ADRA Sveriges hemsida!