Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kommunikation & media

Kommunikation & media

Osjälvisk tjänst för människor är ett resultat av att vi hört om och fått uppleva Guds osjälviska kärlek och tjänst, som beskrivs i Bibelns evangelier. Adventister vill sprida hopp och framtidstro genom att kommunicera Guds nåd och löften om framtiden.

Dela

Kommunicera hopp

Osjälvisk tjänst för människor är ett resultat av att vi hört om och fått uppleva Guds osjälviska kärlek och tjänst, som beskrivs i Bibelns evangelier. Adventister vill sprida hopp och framtidstro genom att kommunicera Guds nåd och löften om framtiden.

När budskapet om Jesus återkomst blev aktuellt i början och mitten av 1800-talet – vilket var upphovet till att Adventistsamfundet bildades – var det avgörande att kunskap spreds genom tidskrifter och böcker. Adventister bygger sin tro och sitt liv på Guds ord och därför är förkunnelsen av Guds ord i olika former en viktig del av vår tjänst i världen.

"Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting" (Rom. 10:13-15).

 

Skandinaviska Bokförlaget

1886 startade adventisterna Skandinaviska förlagsexpeditionen i Stockholm. Tidigare hade adventistlitteratur på svenska kommit från samfundets tryckerier i Kristiania (Oslo) och Battle Creek, Michigan, där en svensk redaktion funnits sedan 1874. Efter många år i Gävle, finns nu Skandinaviska Bokförlagets verksamhet i Rimbo. Besök gärna webbutiken!

Besök Skandinaviska Bokförlaget

 

Tidningen AdventLiv

Sedan 1897 har tidningen Missionären förmedlat nyheter om vad som händer adventistförsamlingarna i Sverige och världen och inspirerat med andliga artiklar. Sedan 2021 heter tidningen AdventLiv och utges 10 gånger om året.

Läs AdventLiv!

 

AdventistPlay.se

Sedan ett antal år streamar några adventistförsamlingar sina gudstjänster. Här finner du också ett videoarkiv av program och klipp som producerats av Adventist Media genom åren.

Se AdventistPlay.se

 

HopeChannel

HopeChannel är Adventistsamfundets internationella tv-kanal som kan ses på flera språk, även på svenska!

Se Hope Channel Sverige!

Hope Channel Network

AFRIKA

NORDAMERIKA

ASIEN

EUROPA

Engelska: hopeafrica.org Spanska: esperanzatv.org Arabiska: al-waad.tv Danska: hopechannel.dk
Swahili: hopetv.or.tz Engelska: hopetv.org Engelska (Filippinerna): hopechannel.ph Engelska: hopetv.org.uk
Swahili: hck.co.ke Teckenspråk: hopechanneldeaf.org Engelska (Sydostasien): hopetv.asia Franska: hopechannel.fr
 

SYDAMERIKA

Indien: hopetvindia.org Italienska: hopechannel.It
  Spanska: nuevotiempo.org Indonesien: hopetv.or.id Norska: hopechannel.no
  Portugisiska: novotempo.org Japan: hopechannel.jp Polska: hopechannel.pl
    Kina: chinesehope.tv Rumänska: sperantatv.ro
      Svenska: hopechannel.se
      Tjeckiska/slovakiska: hopetv.cz
      Tyska: hopechannel.de
      Ukrainska: tv.hope.ua