Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

SAMS

SAMS

SAMS - Föreningen Sjudedagsadventisternas musik i Sverige

Dela

Föreningen SAMS (Sjundedagsadventisternas musik i Sverige) bildades när musiker i olika församlingar inom Adventistsamfundet kände ett behov av att samarbeta. SAMS som förening vill hjälpa församlingsmusiken och musikerna inom församlingarna att utvecklas, bl.a. genom seminarier, musikläger, körträffar, musikerträffar, låtskrivarhelger mm. Genom att hjälpa till att sprida egenproducerad musik vill vi inspirera till musikskapande på alla plan.

Läs mer på SAMS egen sida här: sams.adventist.se