Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

De växer så det knakar

7 augusti

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus (2 Petr 3:18).

Inte långt ifrån mitt hus i Ghana växte det något som vi kallade för elefantgräs. Detta gräs blev ungefär 3 meter högt och när man gick längs stigen som löpte genom denna gräsmatta var det som att gå i en grön tunnel. En annan gräsart, som kallas Calliegräs, kan bli upp till fem och en halv meter hög. Det finns en annan gräsart som kallas Bermudagräs. Detta gräs växer i en takt av 15 cm per dygn. Skönt att våra svenska gräsmattor inte växer så våldsamt, eller hur?
Det finns en annan typ av gräs som kallas bambu. Bambu växer ännu snabbare. Man kan nästan se den växa eftersom den kan växa upp till 90 cm per dygn, d v s nästan en hel meter. Bambun har mycket kraftiga "stjälkar" och detta gör det möjligt för den att växa mycket högre än vanligt gräs. Bambu kan nämligen bli upp till 40 meter hög – lika hög som våra träd växer här i Sverige. Bambun växer ofta ihop till vad som liknar skogar och snår, som är så täta att de är nästan ogenomträngliga.
Lianer kan bli mycket långa. De träd som växer i de tropiska regnskogarna blir mycket höga. Detta betyder att lianerna, som vill växa upp till ljuset i trädkronorna, måste klättra mycket högt. En del lianer kan bli så långa som en hel kilometer när de slingrar sig upp mot ljuset. Sådana lianer är inte bara långa, de kan också bli mycket gamla. Med åren får de mycket kraftiga stammar, tjocka som lår. Ibland händer det att lianen blir så stor och därmed så tung, att trädet den växer på helt enkelt kollapsar.
En människa växer olika snabbt vid olika åldrar. Som foster växer hon i en väldig takt, från 0,1 mm till 50 cm på 38 veckor. Med andra ord, hon fördubblar sin längd 5 000 gånger på dessa få veckor! Sedan avtar växthastigheten så att det tar 2,5 år att fördubbla födelselängden. Därefter växer man i ryck, som avtar sakta tills man växer endast en halv centimeter per år. Oftast slutar man växa på längden när man är ungefär 18 år.

BÖN: Hjälp mig, Herre, att inte bara växa fysiskt men att också växa andligt, genom att vilja lära mig mera om dig.