Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

Att bo i en bubbla

8 april

Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord ... han som själv ger alla liv och anda och allt (Apg 17:24, 25).

En människa kan träna sig att hålla andan under vattnet i flera minuter men inte mer. En del pärldykare kan klara av flera minuter längre genom att ta med sig en tvättsvamp som är fylld med luft och som hålls kvar i svampen genom att dess yta är täckt med fett. När dykaren sedan behöver nytt syre på havsbottnen, biter han i svampen och suger ut den luft som finns lagrad där.
Långt innan man kom på sådana knep skapade Gud den svarta vattenbaggen. Den simmar under vatten och för att klara detta tar den med sig en luftbubbla när den dyker. Den kommer först upp till ytan och på något sätt får den fast en luftbubbla på undersidan av kroppen, där det finns fina hår som håller bubblan på plats. Nu kan den dyka – den har luften med sig. Denna insekt andas genom små andningshål som sitter på undersidan av kroppens bakre del. Luft från den medtagna bubblan sipprar upp under baggens vingar och bakåt mot dessa andningshål. När luften tar slut åker baggen upp till ytan igen och fyller på med en ny bubbla.
På våren skall vattenbaggen lägga sina ägg. Den vill att äggen ska ligga i vattnet men samtidigt ha tillgång till syre från luften. Den löser detta problem på ett genialiskt sätt. Den väljer ut ett blad som flyter på vattnet. På bladets undersida spinner den med sina spinnkörtlar en yta av trådar som bildar en sorts trådpåse. Efter ungefär fem timmars hårt arbete har vattenbaggen åstadkommit inte bara en påse under sitt blad, den har också fyllt påsen med luft. Påsen, eller säcken, som man också kan kalla den, är öppen i ena änden. Den svarta vattenbaggen lägger då sina ägg i säcken och syr sedan fast den öppna änden. Men hon syr inte ihop den hur som helst. Det hela är mycket väl genomtänkt, även om baggen syr av instinkt. Änden bildar faktiskt en liten skorsten, som sticker upp över vattenytan och därmed är äggen försedda med syre medan de vaggas av vågorna där de gungar under bladet i sin spunna säck. Det är först nu på de sista årtiondena som människan kunnat färdas på detta vis under vatten, med U-båtars luftrör. Vattenbaggens ägg har färdats så sedan skapelsen.

BÖN: Tack för att du ger liv och anda åt oss människor och åt djurriket. Gör mig mera aktsam om din skapade värld, även om småkrypen.