Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

Vilka ögon!

18 april

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus (1 Joh 1:3).

Ugglan kan bara se bra när det skymmer. Den har jämförelsevis stora ögon och mycket skarp syn, även för små detaljer. Dess ögon sitter mycket nära varandra på huvudet, vilket gör att ugglan får en tredimensionell bild av vad den tittar på. På dagen, när solen lyser starkt, kan ugglan skydda sina känsliga ögon genom att dra över dem ett tredje ögonlock som består av ett tunt membran som går att se igenom. Katten har också ett sådant extra ögonlock. Katten kan också se bra i skymningen, betydligt bättre än vad vi människor kan. Detta beror på att kattögat är så konstruerat att det kan uppfånga mera ljus än våra ögon kan, även mycket svagt ljus. Både ugglan och katten måste vända på huvudet för att följa rörliga föremål. Kaninen däremot har sina ögon på var sida av huvudet och därför ser den två bilder av sin omgivning. Detta gör att den, utan att röra på huvudet, kan hålla utkik efter faror som kan komma från alla håll utan att missa dem. Mycket praktiskt!
Insekter har sammansatta ögon, eller fasettögon, som består av flera tusen delögon, och ger insekten var sin lilla bild av det den ser. Detta gör att insekten kan se i en mycket bred vinkel. Biets två fasettögon innehåller 5 000 delögon vardera. Biet använder inte sina fasettögon enbart för att titta efter blommor utan också för att kunna orientera sig och hitta hem igen till kupan. Biet kan nämligen se solen som en konstant punkt som den alltid kan referera till när den väljer ut rätt kurs. Samtidigt har den förmågan att med ögonens bilder mäta och bedöma sin egen flyghastighet och därmed mäta det avstånd den har flugit. På så sätt kan den hitta tillbaka till samma blomsteräng nästa dag om den så vill. Biet har också tre små så kallade punktögon. Vi kan inte se dem utan att använda oss av förstoringsglas. Dessa små punktögon är biets ljusmätare som håller biet informerad om ljusstyrkan ute. Detta är viktigt för biet att veta eftersom den endast kan se blommornas färger när ljuset har en viss styrka. Är ljuset för svagt ger sig biet inte iväg.
Vi har också två sorters ögon. Dels de vanliga, som är ett par fantastiska färgkameror. Sedan har vi ett "inre öga" – det som hjälper oss att bl a se Guds hand i det som sker.

BÖN: Tack för att jag ser hur du Gud leder mitt liv. Hjälp mig leva så att andra också ser det.