Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

Den enorma muren

17 december

Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft (Ps 138:3).

Nehemja och de andra judar som hade återvänt till Jerusalem efter många års fångenskap i Babylon hade tagit på sig ett svårt och mödosamt arbete. De ville åter bygga upp hela den enorma muren som en gång omringat staden och som hade gett en betydande trygghet åt invånarna. Det var ett stort företag, inte minst därför att muren var mycket tjock, men också delvis därför att folket själva hade mycket annat att stå i när de skulle bygga upp egna hus att bo i, sätta igång jordbruk för att försörja familjen, o s v. Dessutom var människorna inte särskilt glada och entusiastiska. När de hade sett förödelsen i sitt älskade Jerusalem blev de både ledsna och uppgivna. Medan de försökte resa hus ur spillrorna så att familjen kunde bo någonstans blev de hela tiden angripna av fiender som bodde runt omkring. Det fanns ju ingen skyddande mur att hålla dessa borta.
Nehemja insåg att folket aldrig skulle få någon ro att bygga upp ett fungerande samhälle i Jerusalem om muren inte byggdes först. Det tog honom lång tid att övertala folket att ställa upp. Till slut fick han i alla fall igång bygget på muren. Men problemen var inte slut för det. Olika folkstammar som bodde runt omkring Jerusalem ogillade att staden åter skulle byggas upp och bebos. De försökte därför på alla sätt få Nehemja och de övriga arbetarna på muren att ge upp. De hånade och försökte distrahera, och när detta inte fungerade kom de med allvarliga hot om attacker och förödelse.
Hur skulle Nehemja nu göra? Männen som byggde muren kunde inte både effektivt bygga på en sådan lång mur och samtidigt försvara stadens invånare, kvinnor och barn. Nehemja tog saken till Gud i bön och sedan utarbetade han en plan. Arbetarna på muren skulle bära vapen medan de arbetade, och de skulle ha ett bra larmsystem så att oberoende av vilken del av muren som än blev attackerad skulle de som arbetade där snart få undsättning.
Fienderna insåg snart att det inte var någon mening med att gå till attack mot människor som var så målmedvetna och som hade en så trosviss ledare.

 

BÖN: Gud, gör mig frimodig, och ge mig kraft till att vara någon som kan uppmuntra andra till att göra sådant som är bra och nyttigt.

 

Hämtat ur boken: En stund med Gud
© Pearl Sjölander