Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

Kontrollbordet

24 september

Herren känner människornas tankar (Ps 94:11 enl 1917 års övers).

Medan du sitter och läser detta är det fullt arbete på gång inom dig som du är helt omedveten om. All denna aktivitet styrs från ett ofantligt invecklat kontrollbord – din hjärna. Kontrollbordet har direkt kontakt med alla de olika delarna av kroppen och kan sända signaler med en hastighet av 500 km i timmen. De överförs inte lika snabbt överallt men resultatet blir ändå att signalerna når fram till de olika berörda delarna samtidigt, vilket gör att man kan uträtta komplicerade rörelser med kroppen och samtidigt lyssna, tänka, planera och justera sina rörelser. När man t ex ska vända en jolle i hård vind. Det finns mycket som ska stämma precis då. Tack vare att din hjärna är ett så komplicerat redskap kan den utföra massor med saker samtidigt.
Många av hjärnans livsviktiga funktioner är vi helt omedvetna om. Hjärnan är ytterst ansvarig för att hjärtat slår så snabbt som det behövs för olika ändamål. Hjärnan ser till att det alltid finns rätt mängd blodsocker i blodet, och börjar det bli för lite eller för mycket socker, signalerar den till de berörda kroppsdelarna så att de ändrar sin aktivitet. Hjärnan ser också till att de andas tillräckligt djupt eller snabbt för att syret i blodet ska räcka, och den vidtar nödåtgärder om någonting skulle gå galet. Hjärnan ser också till att din kropp håller rätt temperatur, cirka 37°C. Samtidigt som hjärnan sköter allt detta ser den till att avfallsprodukterna avlägsnas som de ska från blodet, och att blodtrycket håller sig så stabilt som möjligt. Hjärnan övervakar och styr allt som händer i kroppen genom att använda ett signalsystem som fungerar med snabba nervimpulser.
Det finns så mycket som händer inom dig för att hålla dig vid liv och att försöka hålla dig frisk, som du aldrig märker. När du ska röra på dig ökar aktiviteten i hjärnan och i signalsystemet markant. När du t ex står upp efter andakten idag ser hjärnan inte bara till att muskler fungerar för att få dig på fötterna. Hjärnan justerar antalet hjärtslag per minut, blodtrycket och hur snabbt du andas. Allt detta förändras nämligen lite varje gång du rör dig.
Hela tiden måste hjärnan också bearbeta alla intryck du får genom det du ser, hör, luktar, känner osv. Allt ska gås igenom och snabba svar eller reaktioner ska utarbetas och verkställas. Även när du sover är hjärnan aldrig helt urkopplad. Den tjänstgör och tänker åt dig både dag och natt.

BÖN: Tack för min underbara hjärna, och för att du vet så mycket om mig att även det jag tänker är bekant för dig. Din kunskap om mig är ofattbar.