Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dagens andakt

Dagens andakt

Läs dagens andakt från Pearl Sjölanders bok "En stund med Gud"

Dela

Termitslott

23 augusti

Det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt (Ords 2:6).

Ett av naturens under är de stora slott med tinnar och torn som de tropiska termiterna bygger. Termiter liknar myror och lever i högt utvecklade samhällen, men de är egentligen släkt med kackerlackor. Men termiten är ett mycket känsligt djur. Hans kropp måste alltid hållas fuktig och den måste alltid ha en jämn lufttemperatur omkring sig. Det är därför de bygger sådana enorma slott av lera och saliv som skyddar deras ömtåliga kroppar från både sol, vind och regn.
Dessa stackar kan bli upp till sex meter höga och är enormt hårda. De största stackarna jag har sett var lite över tre meter höga och man kunde klättra på dem utan att de gick sönder det minsta. Dessa stora konstruktioner är så starka att man måste ta till yxan för att kunna bryta sig in. Ibland behöver man till och med använda sprängämnen om man vill få bort en sådan stack. Det kan ta upp till 20 år för termiterna att bygga färdigt stacken. Kom ihåg i det här sammanhanget att termiter inte är större än myror, vilket betyder att de bygger hus som är 2 300 gånger deras egen längd! Om vi skulle bygga någonting i samma skala skulle det behöva bli tretton gånger högre än Eiffeltornet i Paris. Nertill kan dessa termitstackar av lera ha en diameter på 20 meter och termitgångarna fortsätter långt ner i marken. Med andra ord är det ett jättestort byggkonstverk som termiterna bygger. Hur kan så små insekter bygga så starka hus med väggar som kan vara metertjocka? Det hela är ett invecklat och välordnat lagarbete, där alla hjälps åt och gör sin del.
Termitstackens interiör är också ett underverk av planering. Där inne finns ett fantastiskt luftkonditioneringssystem som gör att temperaturen alltid håller +30°. Det finns nämligen små hål i väggarna som ger frisk luft dag och natt. Genom att öppna och stänga dessa, och genom en del andra åtgärder, kan termiterna behålla exakt den temperatur inomhus som de behöver, oavsett temperaturen utanför. Stacken är full av gångar och kamrar. I en del lagras mat, odlas svampar eller tas äggen om hand. Drottningen lägger alla äggen, och hon har en egen sal i slottet som är mycket större än de andra rummen. Hon lägger över 40 000 ägg per dag. Alla ingångar och alla luftschakt i slottet patrulleras ständigt av soldattermiter, medan andra soldattermiter följer med arbetartermiterna när de är ute för att proviantera. Varje detalj i termiternas liv speglar ordning och noggrannhet.

BÖN: Du som ger dessa småkryp sådan kunskap, hjälp mig att lära mig mera om dig idag, du som är Källan till all kunskap.