Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

De tusen åren och syndens utplåning

De tusen åren och syndens utplåning

Medan de räddade får återupprätta gemenskapen med Gud, är Satan och hans efterföljare fångade på jorden i ensamhet. Efter tusen år kommer Gud att väcka upp de förlorade för den avslutande domen innan synden och syndare utplånas.

Dela

 

Medan de räddade får återupprätta gemenskapen med Gud, är Satan och hans efterföljare fångade på jorden i ensamhet. Efter tusen år kommer Gud att väcka upp de förlorade för den avslutande domen innan synden och syndare utplånas.

Mellan den första och andra uppståndelsen regerar Jesus och hans heliga i himlen under tusen år. Under den tiden kommer de orättfärdiga döda att dömas. Jorden är då öde och tom, utan levande människor. Endast Satan och hans änglar finns där. När de tusen åren gått kommer Jesus och de rättfärdiga ner till jorden med den heliga staden. Då kommer de orättfärdiga som dött att uppstå och tillsammans med Satan och hans änglar omringa den heliga staden. Men eld från Gud utplånar dem och renar jorden. På så sätt kommer universum att befrias från synd och syndare för alltid.

Källa: Jer. 4:23–26; Hes. 28:18, 19; Mal. 4:1; 1 Kor. 6:2, 3; Upp. 20; 21:1–5.