Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingen i den sista tiden och dess uppdrag

Församlingen i den sista tiden och dess uppdrag

Vid tidens slut kommer Gud att kalla sitt folk tillbaka till grundläggande sanningar. När församlingen i den sista tiden förkunnar Jesus snara återkomst, kommer den att framhäva Gud som skapare, den himmelska rättegången och farorna med andliga kompromisser.

Dela

 

Vid tidens slut kommer Gud att kalla sitt folk tillbaka till grundläggande sanningar. När församlingen i den sista tiden förkunnar Jesus snara återkomst, kommer den att framhäva Gud som skapare, den himmelska rättegången och farorna med andliga kompromisser.

Globalt och i alla tider består församlingen av alla som uppriktigt tror på Jesus. Men i den sista tiden när många lämnar tron på Gud finns det ändå en rest av troende som har kallats att hålla Guds bud och bevara tron på Jesus. Denna rest av troende förkunnar att tiden för domen är inne, att Jesus kan rädda och att han snart kommer tillbaka. Denna förkunnelse beskrivs i de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14 och inträffar samtidigt som en rättegång pågår i himlen och leder till omvändelse och reformation på jorden. Varje troende kallas att personligen delta i att sprida budskapet över hela världen.

Källa: Dan. 7:9–14; Jes. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Mik. 2:12; 2 Kor. 5:10; 1 Pet. 1:16–19; 4:17; 2 Pet. 3:10–14; Jud. 3, 14; Upp. 12:17; 14:6–12; 18:1–4.