Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Döden och uppståndelsen

Döden och uppståndelsen

Dödens omedvetna intighet skiljer oss från livets Gud, men Jesus seger över döden innebär att de räddade kan se fram emot uppståndelsen och ett liv i evighet.

Dela

 

Dödens omedvetna intighet skiljer oss från livets Gud, men Jesus seger över döden innebär att de räddade kan se fram emot uppståndelsen och ett liv i evighet.

Syndens lön är döden, men Gud som ensam är odödlig ska ge evigt liv åt dem som han räddar. Fram till uppståndelsen är döden ett medvetslöst tillstånd för alla människor. När Jesus, som är vårt liv, uppenbarar sig, kommer de rättfärdiga som uppväcks och de rättfärdiga som lever kvar på jorden att förhärligas och föras upp för att möta sin Herre. De orättfärdigas uppståndelse sker först tusen år senare i den s.k. andra uppståndelsen.

Källa: Job 19:25–27; Ps. 146:3, 4; Pred. 9:5, 6, 10; Dan. 12:2, 13; Jes. 25:8; Joh. 5:28, 29; 11:11–14; Rom. 6:23; 1 Kor. 15:51–54; Kol. 3:4; 1 Thess. 4:13–17; 1 Tim. 6:15, 16; Upp. 20:1–10.