Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Fadern

Fadern

Gud Fadern är källan till all kärlek och allt liv. Han sände sin son för att rädda oss från våra synder och oss själva. Sonen visar oss hur Fadern är.

Dela
Den förlorade sonen 1
Utifrån faderns perspektiv.

Gud Fadern är källan till all kärlek och allt liv. Han sände sin son för att rädda oss från våra synder och oss själva. Sonen visar oss hur Fadern är.

Gud den evige Fadern är hela skapelsens ursprung, skapare, upprätthållare och herre. Han är rättvis och helig, omtänksam och förlåtande, sen till vrede och rik på oföränderlig kärlek och trofasthet. De egenskaper och den kraft som Sonen och den heliga Anden visar är desamma som Faderns.

Källa: 1 Mos. 1:1; 5 Mos. 4:35; Ps. 110:1, 4; Joh. 3:16; 14:9; 1 Kor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Joh. 4:8; Upp. 4:11.