Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Andliga gåvor och tjänster

Andliga gåvor och tjänster

Från konsten att undervisa till att lyssna eller predika, ger den heliga Anden oss var och en förmågor att använda till Guds ära och till att uppfylla församlingens uppdrag.

Dela

 

Från konsten att undervisa till att lyssna eller predika, ger den heliga Anden oss var och en förmågor att använda till Guds ära och till att uppfylla församlingens uppdrag.

I alla tider ger Gud andliga gåvor åt varje medlem i sin församling. Gåvorna ska användas i kärleksfull tjänst för församlingens och hela mänsklighetens bästa. Den heliga Anden delar ut gåvorna efter sin vilja till varje medlem för att utrusta församlingen med förmågor och tjänster som den behöver för att kunna utföra de uppgifter Gud har gett den. Enligt Bibeln är det gåvor som tro, helande, profetiskt tal, förkunnelse, undervisning, administration, försoning, medkänsla, uppoffrande tjänst och omsorg till hjälp och uppmuntran för andra. Gud kallar, Anden ger förmågor och församlingen väljer dem som kan vårda, evangelisera, leda och undervisa för att utrusta medlemmarna till tjänst att bygga upp församlingen i andlig mognad. Detta skapar enhet i tron och kunskapen om Gud. När församlingens medlemmar använder sina andliga gåvor som trogna förvaltare av Guds nåd, skyddas församlingen från destruktivt inflytande från falska läror och växer med den kraft som Gud ger och byggs upp i tro och kärlek.

Källa: Apg. 6:1–7; Rom. 12:4–8; 1 Kor. 12:7–11, 27, 28; Ef. 4:8, 11–16; 1 Tim. 3:1–13; 1 Pet. 4:10, 11.