Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingen

Församlingen

Kyrkan är Guds familj på jorden, som tjänar, firar, studerar och tillber tillsammans. Med Jesus som ledare och befriare är kyrkan kallad att föra ut de goda nyheterna om räddning till alla.

Dela

 

Kyrkan är Guds familj på jorden, som tjänar, firar, studerar och tillber tillsammans. Med Jesus som ledare och befriare är kyrkan kallad att föra ut de goda nyheterna om räddning till alla.

Församlingen är en gemenskap av troende som erkänner Jesus Kristus som Herre och Räddare. Likt Guds folk på Gamla testamentets tid har vi kallats ut ur världen. Vi samlas för att tillbe, umgås, studera Bibeln, fira Herrens måltid, tjäna människor och sprida kunskapen om räddning till hela världen. Församlingen får sin auktoritet från Kristus, Ordet som blev människa, så som det uppenbaras i Skrifterna. Församlingen är Guds familj. Som adopterade barn lever vi i det nya förbundet. Församlingen är Kristus kropp på jorden, en gemenskap av troende med Jesus själv som huvudet. Församlingen är bruden som Jesus dog för, för att göra henne helig och ren. När han kommer tillbaka i triumf tar han henne till sig som en församling av alla de trogna som han köpt med sitt blod, nu uppfyllda av hans härlighet, felfria, heliga och rena.

Källa: 1 Mos. 12:1–3; 2 Mos. 19:3–7; Matt. 16:13–20; 18:18; 28:19, 20; Apg. 2:38–42; 7:38; 1 Kor. 1:2; Ef. 1:22, 23; 2:19–22; 3:8–11; 5:23–27; Kol. 1:17, 18; 1 Pet. 2:9.