Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Jesus är överstepräst i himlens helgedom

Jesus är överstepräst i himlens helgedom

Jesus slutgiltiga offer ger oss tilliten att närma oss Gud, med vetskapen att vi är förlåtna. Nu ser Jesus på hur vi levt våra liv innan han återvänder, så att det inte råder några tvivel om att hans domar fälls av kärlek.

Dela

 

Jesus slutgiltiga offer ger oss tilliten att närma oss Gud, med vetskapen att vi är förlåtna. Nu ser Jesus på hur vi levt våra liv innan han återvänder, så att det inte råder några tvivel om att hans domar fälls av kärlek.

Det finns en helgedom i himlen, det verkliga förbundstältet som Gud och inte människan har byggt. Där tjänstgör Kristus för oss. Han låter alla troende få tillgång till den nåd som kom av att han en gång för alla dog på korset för att vi ska försonas med Gud. Vid sin himmelsfärd invigdes han som vår överstepräst och började sin medlartjänst, vilken förebådades av översteprästens tjänst i det heliga i det jordiska templet. När den profetiska tidsperioden ”2300 kvällar och morgnar” avslutades år 1844, började Jesus den andra och avslutande delen av sin tjänst som medlare, vilken förebådades av översteprästens tjänst i det allra heligaste i det jordiska templet. Den delen är en rättslig förundersökning inför syndens slutliga utplåning, som symboliserades i reningen av israeliternas helgedom på den stora försoningsdagen. Då renades helgedomen med blodet från offerdjur, men helgedomen i himlen renas av det fullkomliga offret som är Jesus blod. Förundersökningen avslöjar för hela universum vilka av alla avsomnade som dött i tro på Jesus och som därför räknas som värdiga att delta i den första uppståndelsen. Förundersökningen visar också vilka av de levande som lever i Kristus, bevarar Guds bud och tror på Jesus och därför är redo att upptas i hans eviga rike. Förundersökningen bekräftar Guds rättvisa när han räddar dem som tror på Jesus. Den tillkännager att de som förblivit lojala mot Gud ska ingå i hans rike. När Kristus alldeles innan han kommer tillbaka avslutar denna tjänst är människans möjlighet att omvända sig förbi.

Källa: 3 Mos. 16; 4 Mos. 14:34; Hes. 4:6; Dan. 7:9–27; 8:13, 14; 9:24–27; Heb. 1:3; 2:16, 17; 4:14–16; 8:1–5; 9:11–28; 10:19–22; Upp. 8:3–5; 11:19; 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:11, 12.