Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Profetians gåva

Profetians gåva

I den sista tiden, precis som på Bibelns tid, har den heliga Anden välsignat Guds folk med profetians gåva. En person som visade sig ha denna gåva var Ellen White, en av Adventistsamfundets grundare.

Dela

 

I den sista tiden, precis som på Bibelns tid, har den heliga Anden välsignat Guds folk med profetians gåva. En person som visade sig ha denna gåva var Ellen White, en av Adventistsamfundets grundare.

Bibeln vittnar om att profetia är en av den heliga Andens gåvor. Det är en gåva som kännetecknar församlingen i den sista tiden och vi tror att den visade sig i Ellen G. Whites tjänst. Hennes skrifter talar med profetisk styrka och ger församlingen tröst, ledning, undervisning och tillrättavisning. Hennes skrifter klargör också att all undervisning och erfarenhet måste prövas med Bibeln.

Källa: 4 Mos. 12:6; 2 Krön. 20:20; Amos 3:7; Joel 2:28, 29; Apg. 2:14–21; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 1:1–3; Upp. 12:17; 19:10; 22:8, 9.