Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Jesus återkomst

Jesus återkomst

Vi längtar efter Jesus utlovade återkomst, då han ska låta sina räddade barn uppstå och ta dem till sig. Även om vi inte vet exakt när han kommer tillbaka, kan vi leva i glad förväntan.

Dela

 

Vi längtar efter Jesus utlovade återkomst, då han ska låta sina räddade barn uppstå och ta dem till sig. Även om vi inte vet exakt när han kommer tillbaka, kan vi leva i glad förväntan.

Jesus andra ankomst är församlingens hopp och evangeliets höjdpunkt. Räddarens ankomst kommer att vara verklig, personlig, synlig och världsvid. När han återvänder kommer alla rättfärdiga som dött i tron på Kristus att uppstå för att tillsammans med de rättfärdiga som lever förhärligas och föras till himlen, medan de orättfärdiga kommer att dö. Tillståndet i världen idag och att nästan alla profetior uppfyllts tyder på att Kristus snart kommer tillbaka. Vi vet inte när det kommer att ske, så därför uppmanas vi att alltid vara redo.

Källa: Matt. 24; Mark. 13; Luk. 21; Joh. 14:1–3; Apg. 1:9–11; 1 Kor. 15:51–54; 1 Thess. 4:13–18; 5:1–6; 2 Thess. 1:7–10; 2:8; 2 Tim. 3:1–5; Tit. 2:13; Heb. 9:28; Upp. 1:7; 14:14–20; 19:11–21.