Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Herrens måltid

Herrens måltid

Herrens måltid, eller nattvarden som den också kallas, symboliserar att vi tar emot Jesus kropp och blod som gavs på korset för oss. Genom att rannsaka våra hjärtan och tvätta varandras fötter, blir vi påminda om Jesus ödmjuka tjänst och exempel.

Dela

 

Herrens måltid, eller nattvarden som den också kallas, symboliserar att vi tar emot Jesus kropp och blod som gavs på korset för oss. Genom att rannsaka våra hjärtan och tvätta varandras fötter, blir vi påminda om Jesus ödmjuka tjänst och exempel.

När man firar Herrens måltid tar man del av symbolerna på Jesus blod och kropp för att visa att man tror på honom som Herre och Räddare. I denna gemenskap finns Kristus för att möta och styrka sitt folk. När vi deltar i Herrens måltid förkunnar vi med glädje Herrens död till dess han kommer tillbaka. I förberedelsen för nattvarden ingår självprövning, ånger och bekännelse. Jesus har uppmanat oss att tvätta varandras fötter som en bild på förnyad rening och en vilja att ödmjukt tjäna varandra på samma sätt som Jesus och för att ena oss i kärlek. Herrens måltid är öppen för alla troende kristna.

Källa: Matt. 26:17–30; Joh. 6:48–63; 13:1–17; 1 Kor. 10:16, 17; 11:23–30; Upp. 3:20.