Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Människan som förvaltare

Människan som förvaltare

Gud anförtror oss ansvar för oss själva, vår värld, våra medmänniskor och våra materiella resurser. Gud välsignar våra insatser när vi lever för honom.

Dela

 

Gud anförtror oss ansvar för oss själva, vår värld, våra medmänniskor och våra materiella resurser. Gud välsignar våra insatser när vi lever för honom.

Vi är Guds förvaltare. Han har anförtrott oss tid och möjligheter, förmågor och ägodelar, jordens välsignelser och tillgångar. Inför honom ansvarar vi för att allt används på rätt sätt. Vi erkänner att Gud äger allt genom att troget tjäna honom och våra medmänniskor och genom att ge tionde och gåvor för att hans glada budskap ska förkunnas och församlingen få stöd och växa. Att vara förvaltare är en förmån som Gud ger oss för att vi ska växa i kärlek och segra över själviskhet och girighet. Förvaltare blir glada över de välsignelser som andra får genom deras trofasthet.

Källa: 1 Mos. 1:26–28; 2:15; 1 Krön. 29:14; Hagg. 1:3–11; Mal. 3:8–12; Matt. 23:23; Rom. 15:26, 27; 1 Kor. 9:9–14; 2 Kor. 8:1–15; 9:7.