Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sabbaten

Sabbaten

Sabbaten är Guds gåva till oss människor. En tid för vila och återupprättelse av vår förbindelse med Gud och andra. Den påminner oss om Guds skapelse och Jesus nåd.

Dela

 

Sabbaten är Guds gåva till oss människor. En tid för vila och återupprättelse av vår förbindelse med Gud och andra. Den påminner oss om Guds skapelse och Jesus nåd.

Efter sex dagars skapande vilade den nåderika Skaparen den sjunde dagen och gjorde sabbaten till ett minnesmärke över sin skapelse för alla människor. Det fjärde budet i Guds oföränderliga lag säger att den sjunde dagen i skapelseveckan, sabbatsdagen, är en dag för vila, tillbedjan och tjänst på det sätt som Jesus, sabbatens Herre, visade genom sin undervisning och sitt exempel. Sabbaten är en dag för härlig gemenskap med Gud och med varandra. Den är en bild på vår räddning i Kristus, ett tecken på att han gör oss heliga och ett uttryck för vår lojalitet. Den ger en försmak av vår eviga framtid i Guds rike. Sabbaten är Guds bestående tecken på det eviga förbundet mellan honom och hans folk. När vi med glädje firar denna heliga tid från fredag kväll till lördag kväll, från solnedgång till solnedgång, hyllar vi Gud för hans skapelse och räddning.

Källa: 1 Mos. 2:1–3; 2 Mos. 20:8–11; 31:13–17; 3 Mos. 23:32; 5 Mos. 5:12–15; Jes. 56:5, 6; 58:13, 14; Hes. 20:12, 20; Matt. 12:1–12; Mark. 1:32; Luk. 4:16; Heb. 4:1–11.