Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Att växa i Kristus

Att växa i Kristus

Räddningen förvandlar sättet som vi ser världen på. Vi är inte längre rädda för vårt förflutna eller för framtiden, utan kan leva idag fyllda av hopp, kärlek, engagemang och lovprisning eftersom Anden bor i oss.

Dela

 

Räddningen förvandlar sättet som vi ser världen på. Vi är inte längre rädda för vårt förflutna eller för framtiden, utan kan leva idag fyllda av hopp, kärlek, engagemang och lovprisning eftersom Anden bor i oss.

Genom döden på korset segrade Jesus över ondskans makter. Han som under sin tjänst här på jorden besegrade de onda andarna har brutit deras makt och garanterar deras slutliga undergång. Jesus seger ger oss seger över de onda makter som fortfarande vill styra över oss när vi vandrar med Jesus i frid, glädje och övertygelse om hans kärlek. Den heliga Anden bor i oss och ger oss kraft. När vi fortsätter att vara överlåtna till Jesus som vår Räddare och Herre befrias vi från bördan av sådant som vi tidigare gjort. Vi lever inte längre i mörker, rädda för onda makter eller i den okunnighet och meningslöshet som vi tidigare levde. I denna nya frihet i Jesus är vi kallade att växa så att vi blir lika honom då vi varje dag samtalar med honom i bön, hämtar näring från hans Ord, mediterar över Ordet och hans omtanke, sjunger hans lov, samlas för att tillbe och deltar i församlingens uppdrag. Vi är också kallade till att följa Jesus exempel genom att med medlidande möta människor i deras fysiska, mentala, sociala, känslomässiga och andliga behov. När vi kärleksfullt tjänar dem som finns omkring oss och berättar om hur han räddar blir varje ögonblick och uppgift förvandlad till en andlig upplevelse tack vare hans ständiga närvaro genom Anden.

Källa: 1 Krön. 29:11; Ps. 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Matt. 20:25–28; 25:31–46; Luk. 10:17–20; Joh. 20:21; Rom. 8:38, 39; 2 Kor. 3:17, 18; Gal. 5:22–25; Ef. 5:19, 20; 6:12–18; Fil. 3:7–14; Kol. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Thess. 5:16–18, 23; Heb. 10:25; Jak. 1:27; 2 Pet. 2:9; 3:18; 1 Joh. 4:4.