Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Dopet

Dopet

Dopet symboliserar och deklarerar vår nya tro på Kristus och vår tillit till hans förlåtelse. Vi begravs i vattnet för att stå upp till ett nytt liv i Jesus och får den heliga Andens kraft.

Dela

 

Dopet symboliserar och deklarerar vår nya tro på Kristus och vår tillit till hans förlåtelse. Vi begravs i vattnet för att stå upp till ett nytt liv i Jesus och får den heliga Andens kraft.

Genom dopet bekänner vi vår tro på Jesus död och uppståndelse. Vi bekräftar vår död från synden och att vi önskar leva ett nytt liv. Vi erkänner att Kristus är vår Herre och Räddare, vi blir hans och tas emot som medlemmar i hans församling. Dopet är en bild på vår förening med Kristus, att vi har fått förlåtelse för våra synder och att vi tar emot den heliga Anden. Dopet sker genom nedsänkning i vatten och bygger på att man bekänner sin tro på Jesus och visar att man ångrar sin synd. Döpt blir man när man fått undervisning i Bibeln och accepterat vad den lär.

Källa: Matt. 28:19, 20; Apg. 2:38; 16:30–33; 22:16; Rom. 6:1–6; Gal. 3:27; Kol. 2:12, 13.