Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Enhet i Kristus kropp

Enhet i Kristus kropp

Den mänskliga kroppen är en fantastisk bild på Guds folk på jorden. Trots att den består av många delar som är så olika varandra som de kan bli, ger den heliga Anden kroppen en harmonisk röst och ett enat uppdrag.

Dela

 

Den mänskliga kroppen är en fantastisk bild på Guds folk på jorden. Trots att den består av många delar som är så olika varandra som de kan bli, ger den heliga Anden kroppen en harmonisk röst och ett enat uppdrag.

Församlingen är en kropp med många delar som kallats från alla nationer, stammar, språk och folk. I Kristus är vi en ny skapelse. Skillnader i ras, kultur, utbildning, nationalitet, mellan hög och låg, rik och fattig, man och kvinna får inte skapa splittring bland oss. I Kristus är vi alla jämlika. Eftersom han genom en Ande har knutit oss samman till en gemenskap med honom och med varandra ska vi utan förbehåll tjäna varandra och låta oss tjänas. Genom uppenbarelsen av Jesus Kristus i Bibeln delar vi samma tro och hopp och sprider tillsammans budskapet. Grunden till den här enheten är den treenige Guden, som har adopterat oss som sina barn.

Källa: Ps. 133:1; Matt. 28:19, 20; Joh. 17:20–23; Apg. 17:26, 27; Rom. 12:4, 5; 1 Kor. 12:12–14; 2 Kor. 5:16, 17; Gal. 3:27–29; Ef. 2:13–16; 4:3–6, 11–16; Kol. 3:10–15.