Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Jesus liv, död och uppståndelse

Jesus liv, död och uppståndelse

Gud sände sin son Jesus hit för att leva det fullkomliga liv som vi inte kunde leva och dö den död som vi förtjänade för vår synd. När vi godtar Jesus offer som vårt eget, då har vi evigt liv.

Dela

 

Gud sände sin son Jesus hit för att leva det fullkomliga liv som vi inte kunde leva och dö den död som vi förtjänade för vår synd. När vi godtar Jesus offer som vårt eget, då har vi evigt liv.

Genom Jesus liv i fullkomlig lydnad för Guds vilja, hans lidande, död och uppståndelse gav Gud den enda möjligheten till försoning för människans synd. De som i tro tar emot denna försoning får evigt liv och hela skapelsen ges en bättre förståelse av Skaparens oändliga och heliga kärlek. Denna fullständiga försoning bevisar att Guds lag är rättvis och att han själv är full av nåd, eftersom han fördömer vår synd men erbjuder oss förlåtelse. Genom att Jesus dog istället för oss, återställs allt och vi återförenas med Gud och förvandlas. Kristus kroppsliga uppståndelse tillkännager Guds seger över ondskans makter och utlovar slutgiltig seger över synd och död för dem som tar emot försoningen. Den förkunnar att Jesus Kristus är Herre och att alla knän i himlen och på jorden ska böjas för honom.

Källa: 1 Mos. 3:15; Ps. 22:2; Jes. 53; Joh. 3:16; 14:30; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Kor. 15:3, 4, 20–22; 2 Kor. 5:14, 15, 19–21; Fil. 2:6–11; Kol. 2:15; 1 Pet. 2:21, 22; 1 Joh. 2:2; 4:10.