Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Äktenskapet och familjen

Äktenskapet och familjen

Man och kvinna är skapad till Guds avbild för att leva i relationer. Äktenskapet är Guds ideal för ett liv i harmoni och för barn att växa upp i trygghet och kärlek.

Dela

 

Man och kvinna är skapad till Guds avbild för att leva i relationer. Äktenskapet är Guds ideal för ett liv i harmoni och för barn att växa upp i trygghet och kärlek.

Äktenskapet instiftades av Gud i Eden och bekräftades av Jesus som en livslång förening mellan en man och en kvinna i kärleksfull gemenskap. För en kristen är äktenskapet ett löfte både till Gud och till den man gifter sig med och bör endast ingås mellan en man och en kvinna som har en gemensam tro. Grunden för denna relation är ömsesidig kärlek, ärlighet, respekt och ansvarstagande som återspeglar den kärlek, helighet, närhet och varaktighet som finns i relationen mellan Kristus och hans församling. När det gäller skilsmässa undervisade Jesus att den som skiljer sig av någon annan anledning än otrohet och gifter sig med någon annan begår äktenskapsbrott. Även om familjeförhållanden inte alltid är fullkomliga kan en man och en kvinna som i Kristus ger sig själva helt åt varandra i äktenskapet uppnå enhet i kärleken genom Andens ledning och församlingens stöd och hjälp. Gud välsignar familjen och han har planerat att familjemedlemmarna ska hjälpa varandra att växa och mogna. En växande samhörighet i familjen är ett av kännetecknen för den sista tidens budskap om evangelium. Föräldrar ska uppfostra sina barn till att älska och lyda Herren. Med sina liv som exempel och sina ord ska de undervisa barnen om att Jesus är en kärleksfull, ömsint och omsorgsfull vägledare som vill att de blir delar av hans kropp, Guds familj, som omfattar både ensamstående och gifta. 

Källa: 1 Mos. 2:18–25; 2 Mos. 20:12; 5 Mos. 6:5–9; Ords. 22:6; Mal. 4:5, 6; Matt. 5:31, 32; 19:3–9, 12; Mark. 10:11, 12; Joh. 2:1–11; 1 Kor. 7:7, 10, 11; 2 Kor. 6:14; Ef. 5:21–33; 6:1–4.