Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Räddningens erfarenhet

Räddningens erfarenhet

När vi tar emot Guds nåd och räddning, uppenbarar den heliga Anden vårt behov av Jesus och omskapar oss oss. Anden bygger upp vår tro och hjälper oss att lämna våra söndriga liv bakom oss.

Dela

 

När vi tar emot Guds nåd och räddning, uppenbarar den heliga Anden vårt behov av Jesus och omskapar oss oss. Anden bygger upp vår tro och hjälper oss att lämna våra söndriga liv bakom oss.

På grund av sin oändliga kärlek och nåd gjorde Gud Jesus till ett med synden, trots att han själv var utan synd, så att vi genom honom kan bli ett med Guds rättfärdighet. När vi leds av helig Ande ser vi våra behov, erkänner vår syndfullhet, ångrar våra felsteg och lever i tro på Jesus som Herre och Räddare, vår ställföreträdare och vårt föredöme. Den tro som räddar har sin kraft i Guds Ord och är en gåva av nåd. Genom Kristus blir vi rättfärdiga, adopterade som Guds söner och döttrar och befriade från syndens makt. Genom Anden föds vi på nytt och växer i vårt andliga liv. Han förnyar vårt tankesätt, skriver Guds kärleks lag i våra hjärtan och ger oss kraft att leva ett heligt liv. När vi förblir i honom blir vi delaktiga av gudomlig natur och vi kan både nu och i domen vara förvissade om att vi är räddade.

Källa: 1 Mos. 3:15; Jes. 45:22; 53; Jer. 31:31–34; Hes. 33:11; 36:25–27; Hab. 2:4; Mark. 9:23, 24; Joh. 3:3–8, 16; 16:8; Rom. 3:21–26; 8:1–4, 14–17; 5:6–10; 10:17; 12:2; 2 Kor. 5:17–21; Gal. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4–7; Ef. 2:4–10; Kol. 1:13, 14; Titus 3:3–7; Heb. 8:7–12; 1 Pet. 1:23; 2:21, 22; 2 Pet. 1:3, 4; Upp. 13:8.