Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeln

Bibeln

Bibeln – ett antikt och tidlöst mästerverk inom litteraturen – uppenbarar Guds roll i människans historia, vår plats i Guds plan och sanning som kan vägleda och skydda oss från denna världens bedrägerier.

Dela

 

Bibeln – ett antikt och tidlöst mästerverk inom litteraturen – uppenbarar Guds roll i människans historia, vår plats i Guds plan och sanning som kan vägleda och skydda oss från denna världens bedrägerier.

Bibelns Gamla och Nya testamente är Guds skrivna Ord som har getts genom gudomlig inspiration. De inspirerade författarna talade och skrev ledda av den heliga Anden. I Bibeln har Gud gett människan den kunskap som behövs för att bli räddad. Bibeln är den högsta, avgörande och pålitliga uppenbarelsen av hans vilja. Den är normen för vår karaktär och prövar våra erfarenheter. Den är avgörande för vår tro och lära och beskriver tillförlitligt Guds handlingar i historien.

Källa: Ps. 119:105; Ords. 30:5, 6; Jes. 8:20; Joh. 17:17; 1 Thess. 2:13; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12; 2 Pet. 1:20, 21.