Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Women's Ministries

Women's Ministries

Denna verksamhet riktar sig till samfundets kvinnor, ung som gammal. Verksamheten finns för att lyfta, uppmuntra och utmana adventistkvinnor på deras väg som Jesus Kristus efterföljare och medlemmar i den världsvida kyrkan.