Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Orange vår

Orange vår

Dela

"Orange vår" är en del av samfundets "EndItNow" kampanj mot våld i nära relationer och ett samarbete mellan Women’s Ministries, ADRA, ungdomsavdelningen och medieavdelningen. Vi vill visa att det finns hjälp att få om någon far illa.