Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Samfundet

Ung & familjeavdelningen

Barn-, familje- och ungdomsverksamheten är högst levande både nationellt och ute i våra församlingar. Verksamheten sträcker sig från Bibelstudier för alla åldrar till nationella och internationella träffar och läger och allt däremellan. Variationen är stor!

Läs mer om Ung & familjevdelningen