Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadagar

Barnens sabbat
Dela

Barnens sabbat

Temadag i din församling!

lör 5 okt

I år handlar barnens sabbat om att förstå att Gud är oerhört trofast och alltid kommer att vara med dem. Barnens sabbatsprogram är utformad för att engagera i tillbedjan genom att se, höra och göra tillsammans. Den fokuserar på hur Guds trofasthet mot oss och vår trofasthet mot honom!

Varför Barnens Sabbat?

 • Det är en gudstjänst för hela församlingen där alla åldrar och förstånd kan delta.
 • Det ger barn en engagerande roll i gudstjänsten.
 • Det är ett roligt, engagerande och intressant sätt att presentera evangeliet så att barnen kan delta i att dela evangeliet med andra.

Hur:

 • Läs igenom programmet för barnens sabbat i GOD TID i förväg. Texten markerat i gult är de förberedelserna som behövs.
 • Förbered genom att leta upp volontärer som kan hjälpa dig under gudstjänsten, både barn och vuxna.
 • Leta reda på det materialet du behöver.
 • Programmet är ganska stort så tänk nog på om ni vill ha med alla delar eller om ni väljer att ta bort någon aktivitet. OBS: texten kan komma att påverkas om man gör det.
 • Efter predikan får man gärna äta lunch tillsammans och hitta på en gemensam aktivitet så som:
  • Bibeltävling för barn
  • Fira med tårta och kakor
  • Gå ut i naturen
  • Grilla pinnbröd
  • Gör en skattjakt
  • Gå till en lekpark
  • Gör en tipspromenad
  • Ta hand om barnen och låt föräldrarna har barnfritt i två timmar
  • ENDAST din fantasi (och församlingsbudgeten) sätter gränser.

Här nedan finns det underlag till en barnvänlig gudstjänst som ni kan använda. Har ni några frågor så hör av er till Linda Schwartz, linda.schwartz@adventist.se

Alternativ 2: Då det engelska materialet är ännu större än det förkortade svenska är det möjligt att bryta upp programmet på fyra olika Sabbatsgudstjänster. Ladda ner det engelska materialet här nedanför om ni vill se ett längre program. Predikan behöver i så fall utökas och då är informationsbrevet till pastorn/ledaren bra att använda. Förslag på upplägg kan se ut så här:

Del 1:

 • Välkommen
 • Drama 
 • Predikan: Summering av drama, förklara vad förbund är, berättelsen om när Jakob förrådde Esau.
 • Barnen med ögonbindel ska hitta föräldrar.

Del 2

 • Predikan: Jakob flyer och kommer till Laban. Under flykten sover Jakob på en sten.
 • Kan demonstereas med barn på stege och Jakob som kommer upp på scen och visar stenen.
 • Böneaktivitet med piprensare.

Del 3

 • Predikan: Jakob är hos Laban och får ändrade vilkor.
 • Församlingen får fårkort att välja mellan.
 • Församlingen skriver och lämnar sina böner framme på scen.

Del 4

 • Jakob brottas med Gud och får namnet Israel. Försonas med sin familj.
 • Illustration med flygplansvikning